Bijeenkomst mantelzorg

In opdracht van de gemeente organiseert Caleidoz Welzijn een conferentie over mantelzorg.De gemeenteraad heeft een plan voor het ondersteunen van mantelzorgers vastgesteld. Nu komt het er op aan dit plan goed uit te voeren. Dat doen wij met elkaar. Wat doen wij eerst? Hoe lossen wij knelpunten op? Uw inbreng wordt op deze avond bijzonder op prijs gesteld, want samen zorgen we ervoor dat wij mantelzorgers in Rijnwaarden de passende ondersteuning kunnen bieden.

In maart vorig jaar heeft de gemeente met diverse organisaties een bijeenkomst gehouden in Lobith. De uitkomsten van deze bijeenkomst zijn verwerkt in de gemeentelijke notitie “Rijnwaarden in actie voor mantelzorgers’. Deze is in oktober 2016 vastgesteld door de raad (zie bijlage). Er zijn in totaal 18 opgaven geformuleerd, variërend van het waarderen en ondersteunen van mantelzorgers, tot het stimuleren dat mantelzorgers zo lang mogelijk actief kunnen blijven bij verenigingen.

De notitie heeft een looptijd tot en met 2019. We hebben uw hulp nodig om samen  prioriteiten aan te brengen in deze opgaven; welke opgaven moeten als eerste worden gerealiseerd en hoe kunnen we dat het beste doen?  Zowel professionele- als vrijwilligersorganisaties en individuele inwoners worden uitgenodigd hierover mee te denken. Want mantelzorgers zijn ook uw leden, buren, deelnemers, collega’s en/of werknemers.

We stellen uw inbreng zeer op prijs. Graag nodigen wij u daarom uit voor de bijeenkomst mantelzorg op:

 

Datum:           donderdag 30 maart 2017
Tijd:                19:30 uur tot 21:30 uur
Locatie:          Dorpshuis De Cirkel in Pannerden, Claudius Civillisstraat 2

 
Het is voor ons prettig als u van te voren laat weten of u komt. U kunt dit doen door een mail te sturen naar de sociaal werkers. Ook als u vragen heeft over deze bijeenkomst kunt u met hen contact opnemen. Met vriendelijke groet namens team Caleidoz Welzijn,

 

Marijke Groot Koerkamp

T: 0316-542890

E:  [email protected]

 

Claudia Peeters

T: 0316-542794

E: [email protected]

 

P/a Markt 8

6915 AH LobithNaar het overzicht