IVA cursus barvrijwilligers

Wegens onvoldoende aanmeldingen gaat deze IVA niet door. Op een later moment bieden we nog een keer deze IVA cursus aan.

 

 

Help jij achter de bar van jouw sportvereniging? Of schenk je bier bij bv schuttersfeesten? Dan kan deze gratis cursus iets voor jou zijn:

De gemeente vindt het belangrijk dat barvrijwilligers weten hoe zij verantwoord alcohol kunnen schenken.  In opdracht van de gemeente  Rijnwaarden verzorgt het jongerenwerk cursussen voor barvrijwilligers uit de hele gemeente. Bij voldoende animo is deze Instructie Verantwoord Alcohol (IVA) schenken op maandag 10 oktober in De Sfinx in Lobith.

In de Drank en Horecawet staat dat para-commerciële verenigingen die alcohol willen schenken moeten beschikken over gekwalificeerd barpersoneel. Tijdens de openingstijden waarop alcohol wordt geschonken moet er altijd óf een leidinggevende aanwezig te zijn die beschikt over het diploma Sociale Hygiëne, óf een barvrijwilliger die een instructie heeft gevolgd over het verantwoord schenken van alcohol. De IVA is ontwikkeld door het Trimbos instituut en wordt aanbevolen voor vrijwilligers van ondermeer sport- en carnavalsverenigingen, dorpshuizen en schutterijen.

De IVA cursus wordt maandagavond 10 oktober gegeven in jongerencentrum De Sfinx in Lobith. Vrijwilligers uit Rijnwaarden die deze IVA willen volgen, kunnen zich aanmelden door een mailtje te sturen naar [email protected]. Deelname is gratis en er zijn maximaal 20 plaatsen beschikbaar. De cursus duurt van 19.30 tot circa 21.30 uur. Er wordt geen examen afgenomen en de deelnemers ontvangen direct na de IVA een certificaat die altijd geldig blijft. Wie al een IVA heeft gevolgd, hoeft dus niet op herhaling.Voor meer informatie over de IVA kan men bellen met het jongerenwerk op nummer 0316-542794 of mailen naar [email protected].Naar het overzicht