Huisregels:

Je mag altijd:
Gratis ranja pakken bij de bar
De medewerkers om hulp vragen als je dat nodig hebt
Naar huis bellen als dat nodig is
Je favoriete muziek aanvragen
Je leuke ideeën of tips aan het team doorgeven
Doorgeven als je een foto niet op de site of fb wil hebben

Je mag niet:
Schelden
Pesten of discrimineren
Eigen eten en drinken mee naar binnen nemen
Flesjes of glazen mee naar buiten nemen
Binnen roken
Acohol drinken onder de 18 jaar

Alle aanwijzingen van de medewerkers moeten worden opgevolgd. Overtreding van de regels kan uitzetting en schorsing tot gevolg hebben. De directie van Caleidoz stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing of vernieling van persoonlijke eigendommen.